Pravidla Točko Kapp 2023

Oproti minulým ročníkům je změna místa startu a cíle. Startovat a končit se bude v Koníčkově dvoře, mezistanice bude v Hostinci a penzionu U koníčka a otáčet na cestu zpět budete u Harendy. Takže jaké jsou pravidla a co nás čeká?

Na startu musí mít každý tým povinnou výbavu: točky (kolečka, káry), kotvící zařízení pro uchycení bečky, točko-lékárničku (autolékárničku), reflexní vestu a stylové kostýmy (jak běžci, tak mohou být zdobeny i točky).  Doporučujeme kousky polystyrenu pro lepší upevnění bečky (na místě nebude k zapůjčení)

Před startem obdrží tým pořadové číslo, které musí upevnit na viditelné místo na točkách či bečce a soutěžní list, který je potřeba vyplněný dopravit zpět do cíle, bez něj bude družstvo diskvalifikováno. Na něm budou všechny důležité informace z pravidel a telefonní číslo na organizátora.

Startovat budou družstva po dvou minutách. Po vyběhnutí musí překonat slalom k první kontrolní stanici. SLALOM MUSÍ PROBĚHNOUT VŠICHNI ÚČASTNÍCI . Tentýž slalom musí zdolat na cestě do cíle, bez proběhnutí slalomu do cíle nebude zastavena časomíra. Točky se musí tlačit držením za rukojetě, nesmí se jakýmkoli způsobem táhnout.

Tříčlenné družstvo s vlastními „originálními“ točky (kolečka nesmí být speciálně upravována, mohou být pouze zdobena) musí odběhnout vyznačenou trasu (cca 10 km) s 50l plným sudem (ženy s 30l). Z trasy nesmí nijak vybočit a musí proběhnout kolem všech rozhodčích na trase. Před cílem musí proběhnout přes pole, jako běžel po startu, jinak bude nucen se vrátit zpět splnit úkol. Po trase musí vypít celý tým celkem 18 piv 0,5l  (ženy 18 piv 0,3l ) na jakýchkoli stanicích a v jakémkoli počtu. Na stanicích obdrží razítko a počet vypitých piv, což je nezbytné k dokončení závodu. Razítko si musí vyzvednout i v případě, kdy na dané stanici nebude pít piva. Na trase bude možné plnit úkol (pití piva) na 7-mi stanicích – start Koníčkův dvůr, Hostinec a pension U Koníčka, U Kříže, Harenda, tatáž mezistanice U Kříže a Hostince a pensionu U Koníčka a cíl Koníčkův dvůr (start).

Po celé trase budou rozestoupeni rozhodčí. Ti mají za úkol sledovat úmyslné porušení pravidel, jakožto vylití piva, potupné vrhnutí, vybočení z trasy apod., což bude trestáno za jeden přestupek připočtením 5 min k celkovému času závodu. Jako trestný přestupek v závodě se počítá i každé nedopité či chybějící pivo v tabulce. Během závodu, je možné vše dokumentovat (nahrávat, fotit apod.), včetně porušování pravidel ze strany soupeřů. Bez těchto potvrzení nebude brán zřetel na jejich obvinění (neplatí pro rozhodčí závodů na trase a výčepní ve stanicích). Trasa zahrnuje jak hlavní cestu, tak i vedlejší, proto dbejte bezpečnosti na trase. Směr je od Koníčkova dvora k Harendě a zpět (viz. mapa na soutěžním listu).

Na závěr po odběhnutí závodů, je zapotřebí odevzdat sud a soutěžní list.

Startovné činí 900 Kč/tým.