Točko Kapp – pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Na startu musí mít každý tým povinnou výbavu: točky (kolečka, káry), kotvící zařízení pro uchycení bečky, točko-lékárničku (autolékárničku) a reflexní vestu. V mimořádných případech budou k dispozici i „náhradní pivovarské točky“, ale u těchto negarantujeme špičkový technický stav.

Před startem obdrží tým pořadové číslo, které musí upevnit na viditelné místona točkách či bečce a soutěžní list, který je potřeba vyplněný dopravit zpět do cíle, bez něj bude družstvo diskvalifikováno. Na něm budou všechny důležité informace z pravidel a telefonní číslo na příslušného doktora v případě těžšího úrazu.

Startovat budou družstva po dvou minutách.  Po vyběhnutí musí překonat slalom k první kontrolní stanici. Tentýž slalom musí zdolat na cestě do cíle, bez proběhnutí slalomu do cíle nebude zastavena časomíra. Točky se musí tlačit držením za rukojetě, nesmí se jakýmkoli způsobem táhnout.

Tříčlenné družstvo s vlastními „originálními“ točky (kolečka nesmí být nijak speciálně upravována, odlehčována, prodlužování rukojeti je taktéž zakázáno – točky mohou být pouze zdobeny) musí odběhnout vyznačenou trasu (cca 10 km) s 50l plným sudem (ženy s 30l). Z trasy nesmí nijak vybočit a musí proběhnout kolem všech rozhodčích na trase. Před cílem musí proběhnout přes pole, jako běžel po startu, jinak bude nucen se vrátit zpět splnit úkol. Po trase musí vypít celý tým celkem 18 piv 0,5l  (ženy 18 piv 0,3l ) na jakýchkoli stanicích a v jakémkoli počtu. Na stanicích obdrží razítko a počet vypitých piv, což je nezbytné k dokončení závodu. Razítko si musí vyzvednout i v případě, kdy na dané stanici nebude pít piva. Na trase bude možné plnit úkol (pití piva) na 5-ti stanicích – start, mezistanice u kříže, Kohutka, tatáž mezistanice u kříže a cíl (start).

Po celé trase budou rozestoupeni rozhodčí. Ti mají za úkol sledovat úmyslné porušení pravidel, jakožto úmyslné vylití piva, potupné vrhnutí, vybočení z trasy apod., což bude trestáno za jeden přestupek připočtením 5 min k celkovému času závodu. Jako trestný přestupek v závodě se počítá i každé nedopité či chybějící pivo v tabulce. Během závodu, je možné vše dokumentovat (nahrávat, fotit apod.), včetně porušování pravidel ze strany soupeřů. Bez těchto potvrzení nebude brán zřetel na jejich obvinění (neplatí pro rozhodčí závodů, jimiž jsou hasiči na trase a výčepní ve stanicích). Trasa zahrnuje jak hlavní cestu, tak i vedlejší, proto dbejte bezpečnosti na trase. Směr je od Koníčka na Kohutku a zpět (viz. mapa na soutěžním listu).

Na závěr po odběhnutí závodů, je zapotřebí odevzdat sud a pořadové číslo.

Startovné činí 600 Kč/tým. V ceně je zahrnuto – vypitá piva během závodu, ceny pro vítěze a polévka „kyselice s uzeninou“ po závodě pro každého účastníka + bezplatná účast v rámci doprovodné soutěže Točko Sprint.

Ceny:

1. cena – sud 50l dle vlastního výběru, POUKAZ na jednodenní pobyt s polopenzí pro 3 osoby s neomezenou konzumací piva v Hostinci U Koníčka, dárkové tašky

2. cena – sud 30l dle vlastního výběru, dárkové tašky

3. cena – sud 15l dle vlastního výběru, dárkové tašky

Speciální soutěží pak bude ta O nejzdařilejší výzdobu toček a převlek soutěžních týmů.

ZMĚNY PRAVIDEL VYHRAZENY!!!

ZÁVOD SE ABSOLVUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ZODPOVĚDNOST!!!